STYRELSEN


Styrelsens sammansättning 2017.Ordförande Bruno Eriksson

Kassör o sekreterare Sture Söderman

Ledamöter:

Sanna Karlsson

Bo Näsén

Peo Nilsson

Börje Jönsson

Kjell Johansson